V pořadí druhé příměstské soustředění dětí a mládeže je úspěšně za námi

V pořadí druhé příměstské soustředění dětí a mládeže je úspěšně za námi

Náš klub uspořádal 4.-5.7.2020 v pořadí již druhé příměstské soustředění dětí a mládeže, kterého se zúčastnilo 24 šachových nadějí z našeho klubu, Brna a blízkých Glucholaz.

Metodické vedení soustředění zabezpečili naši kamarádi Karel Volek, Honza Kolář, Radek Kolář st. a Radek Kolář ml., kteří za námi přicestovali již v pátek večer a na soustředění reprezentovali nejen mohelnický šachový klub, ale také místní sdružení Českého červeného kříže v Lipince.

Soustředění začalo v sobotu 4.7.2019 před polednem návštěvou Jeskyní Na Špičáku kam jsme se z Jeseníku dopravili linkovým autobusem. Na Špičáku nás čekala hlavní organizátorka návštěvy jeskyní a následného pochodu Gabča Morongová se zbytkem výpravy. Po prohlídce jeskyní jsme vyrazili na pochod do Jeseníku do naší klubovničky, kde mělo u táboráku proběhnout vyvrcholení sobotního programu. Ještě než jsme vyrazili, tak nás bratři Ráďa a Honza Kolářovi seznámili s pravidly hry sudý-lichý, kterou jsme si s kamínkami nasbíranými u jeskyně zpestřily pochod do Jeseníku. Pochod nám Gabča ještě zpříjemnila plánovanou zastávkou v Písečné v krásném areálu zvaném CIHELNA. Na Cihelně jsme nejdřív obdivně vyzkoušeli všechny místní atrakce zejména vláček, houpačky, průlezky a další. Poté Gabčina kamarádka Jana namalovala zájemcům na obličeje moc hezké motivy kytiček, pavouků apod. Součástí Cihelny je i krásné a udržované travnaté hřiště na malou kopanou kde jsme odehráli fotbalový turnaj, ve kterém zvítězilo družstvo ve složení Kolja, Verunka, Ráďa ml., Gabča ml. a Gabča st. Po fotbálku jsme vyrazili do Jeseníku, teda až na Pavla K., Honzu O., Gagriela L., Matyldu Š. a Elišku P., kteří odjeli autem ke klubovně nachystat ohniště a lavičky pro opékání. Cestou se nepřetržitě mezi účastníky pochodu hrála hra sudý-lichý. Vítězkou se stala nakonec Gabča Morongová ml., která nasbírala 113 kamínků. Po pochodu do Jeseníku, který všichni zdárně absolvovali, následoval táborák u klubovny kde jsme si všichni opekly špekáček a oblíbené maršmelouny. Ještě krátce před táborákem byla však na programu zdravověda s Ráďou Kolářem st., který je členem místního sdružení Českého červeného kříže v Lipince. V rámci zdravovědy si naše mládež zopakovala zásady první pomoci a díky moderní resuscitační figuríně si dokonce mohli vyzkoušet masáž srdce i dýchání z úst do úst a další užitečné věci. Nabyté vědomosti základů první pomoci, zúročily děti následující den v bodovací táborové soutěži. Živý zájem o téma projevili svými dotazy i přítomní rodiče dětí. Odpoledne se s námi přišli rozloučit Alča s dcerou Kájou. Stěhují se do Vracova, ale slíbili nám, že nás budou navštěvovat. Dostali jsme na rozloučenou krásný pohár a každý mládežník čokoládové vajíčko s překvapením. Bude nám smutno. Na závěr jsme u táboráku opekly zbytek špekáčků a maršmelounů a za doprovodu vynikajícího kytarového dua bratří Kolářů jsme si zapěly řadu krásných písní. Nutno podotknout, že k hudební kytarové produkci se přidali povedenými čísly také Domča Tschuliková a její tatínek Václav.

Druhý den soustředění započal v neděli 5.7. v 9:30 a byl plně pod vedením našich přátel z Mohelnice, zkušeného trenéra Karla Volka a jeho svěřenců Radka Koláře ml. a Jana Koláře jež doplňoval jejich táta Radek Kolář st.. Mohelnické kvarteto si pro nás připravilo pestrý a bohatý program. Dopoledne se trénovaly šachy. Po obědě následovala táborová soutěž, kde na čtyřech stanovištích soutěžila 2 družstva (Řízci a Hranolky) v šachovém testu, zdravovědě a pohybových hrách, kde sbírali šachové figury, které uplatnili v závěrečné šachové partii. Konec patřil slavnostnímu ceremoniálu s vyhlášením výsledků. Na úplný závěr jsme se ještě přesunuli na hřiště do areálu ZŠ Průchodní, kde byl sehrán tradiční fotbálek, florbal a vybíjená. Ve velmi vyrovnaných utkáních mnohdy nerozhodly ani penalty a tak musel o vítězích rozhodnout los. O plné žaludky všech účastníků soustředění se postaraly ochotné maminky našich nadějí a členové a přátelé našeho klubu. Výbornou polévku s játrovými knedlíčky a skvělou buchtu přichystala Gabča Morongová st., tradiční hovězí guláš uvařil pan Janík a velmi dobré koláčky upekla paní Chovanová. Dále se o dřevo na táborák postaral Martin Vaníček a o opékací vidlice Václav a Regina Tschulikovi. Všem patří velké poděkování.

- fotografie ze soustředění naleznete zde

- videoreportáž ze soustředění naleznete zde