Členské příspěvky 2020

- členové do 18 let - 250,-Kč

- členové studující od 18 do 26 let - 250,-Kč

- členové nad 63 let nebo důchodci - 500,-Kč

- členové od 18 do 63 let - 800,-Kč