Členské příspěvky 2021

- členové ročník 2002 a mladší - 250,-Kč

- členové studující ročník 1994 až 2003 let - 250,-Kč

- členové ročník 1958 a starší nebo důchodci - 500,-Kč

- členové ročník 1959 až 2001 - 800,-Kč