Členské příspěvky 2022

- členové ročník 2004 a mladší - 250,-Kč

- členové studující ročník 1995 až 2003 let - 250,-Kč

- členové ročník 1959 a starší, důchodci a ZTP - 500,-Kč

- členové ročník 1960 až 2003 - 800,-Kč

Členské příspěvky prosím uhraďte nejpozději do 30.11.2022 na účet číslo 104775468/0300.
Jako variabilní číslo uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

Pokud budete chtít přispět Šachovému klubu Jeseník nějakou částkou nad rámec členských příspěvků, pošlete prosím tyto peníze jako dar na stejný účet 104775468/0300 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte "dar" a Vaše jméno. K Vašemu daru Vám na vyžádání vystavíme darovací smlouvu. Děkujeme.