Proč hrát šachy

Proč hrát šachy

Šachy jsou často vnímané jen jako hra pro intelektuálně nadané, ale je tomu opravdu tak?

I když šachy zrovna nepatří k těm nejpopulárnějším sportům přesto jsou rozšířené po celém světě mezi všemi věkovými skupinami od dětí až po seniory. Šachy jsou bezesporu nejlepší a zároveň nejrozšířenější sport, který procvičuje jeden z nejdůležitějších orgánů v našem těle, mozek. Šachy vám sice nevybudují váš biceps nebo břišní svaly, ale určitě vám pomohou udržet nebo zlepšit duševní zdraví. A být bystré a dobré mysli po celý život není určitě k zahození. Buďme, ale konkrétnější a uveďme alespoň 7 důvodů proč hrát šachy:

1/ Podporuje výkon mozku a zlepšuje paměť: Hra v šachy, stimuluje růst dendritů. Dendrity odesílají signály z nervových buněk v mozku. S více dendrity se zlepšuje a zrychluje komunikace uvnitř mozku. Když si představíme mozek jako procesor počítače, tak obnova a růst dendritů zvyšuje frekvenci procesoru počítače a činí jej rychlejším a výkonnějším. Studie Pensylvánské univerzity navíc zjistila, že studentům, kteří nikdy předtím nehrály šachy, se po pravidelném hraní zlepšila paměť a verbální dovednosti.

2/ Zvyšuje IQ: Hrají šachy inteligentní lidé, nebo hrají šachy lidé, aby byly inteligentní? Minimálně jedna vědecká studie ukázala, že hra v šachy zvyšuje IQ. Venezuelská studie 4 000 studentů prokázala, že již po čtyřech měsících výuky šachu došlo ke zvýšení IQ zkoumaných chlapců i dívek.

3/ Aktivuje obě hemisféry mozku a rozvíjí tvořivost a originalitu: Hra v šachy aktivuje obě hemisféry mozku, tedy i pravou část mozku, která je zodpovědná za tvořivost a originalitu. Jedna čtyřletá studie zkoumala studenty ze 7. až 9. tříd při provádění různých činností (hře v šachy, používání počítače apod.) a to jednou týdně po dobu 32 týdnů s cílem zjistit, které činnosti více podporují rozvoj tvůrčího myšlení a originality. Děti byly rozděleny do skupin se zaměřením na jednu konkrétní činnost. Skupina zaměřená na šachy dosáhla nejlepších výsledků jak v rozvoji tvořivosti, tak v originalitě.

4/ Zlepšuje schopnost řešit problémy: Šachová partie vyžaduje rychlé myšlení a řešení problémů v běhu, protože váš soupeř neustále mění parametry hry. Studie z roku 1992 prováděná na 450 studentech středních škol v Německu prokázala, že ti, kteří se naučili hrát šachy zvládli lépe test obecných studijních předpokladů než ti, kteří hrát šachy nechtěli.

5/ Učí tvořit plány a prognózy: Jednou z posledních částí mozku, která se vyvíjí během dospívání je prefrontální kůra, oblast odpovědná za úsudek, plánování a sebeovládání. Šachy vyžadují strategické a kritické myšlení, což podporuje vývoj prefrontální kůry. V konečném důsledku to může mít vliv na lepší rozhodování jedince ve všech oblastech života a minimalizaci nezodpovědných a riskantních kroků.

6/ Pomáhá zabránit Alzheimerově chorobě: Když jsme „ve věku“, stává se stále důležitějším cvičení mozku, stejně jako každé jiné velké svalové skupiny, s cílem udržet se zdravý a být fit. Vědecké studie z nedávné doby zjistily, že lidé nad 60 let, kteří pravidelně hrají šachy mají menší pravděpodobnost vzniku Alzheimerovy choroby než jejich vrstevníci.

7/ Zlepšuje zotavení z mrtvice nebo jiného zdravotního postižení: Šachy rozvíjí jemnou motoriku u jedinců, kteří mají zdravotní postižení, utrpěli mrtvici nebo jinou fyzicky oslabující nehodu. Tato forma rehabilitace vyžaduje pohyb šachové figurky v různých směrech (dopředu, dozadu, šikmo dopředu, šikmo dozadu), které mohou pomoci rozvinout a vyladit pacientovi motorické schopnosti. Duševní námaha spojená se hrou pak může zlepšit kognitivní a komunikační dovednosti. Hra v šachy může také stimulovat hluboké soustředění a klid, což může vést k příznivým účinkům u pacientů, kteří zažívají různé stupně úzkosti.