Trénink

Tréninky probíhají každý týden ve středu a ve čtvrtek.

  - středa 16:30 až 18:00 

  - čtvrtek 16:30 až 18:00 

Tréninky vedou trenéři: Pavel Koriťák, Jaroslaw Dabrowski a Martin Šmida

Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování
v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství smiley