Trénink

Tréninky mládeže probíhají každý týden v úterý až čtvrtek.

  - úterý - 16:30 až 18:00 

  - středa - 16:30 až 18:00 

  - čtvrtek - 16:30 až 18:00 

Tréninky vedou trenéři: Pavel Koriťák, Jiří Málek a Jaroslaw Dabrowski

Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování
v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství smiley