Trénink

Tréninky mládeže probíhají každý týden v úterý až čtvrtek.

  - středa - 14:00 až 16:30 

  - čtvrtek - 16:30 až 18:00

  - pátek - 16:30 až 18:00

Tréninky vedou trenéři: Pavel Koriťák (trenér 4.třídy), Karel Volek (trenér 2.třídy), Biolek Richard (trenér 2.třídy)

Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování
v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství smiley