Trénink

Během školního roku 2023/2024 je možné trénovat v tyto pracovní dny:
 - pondělí 16:00 až 18:00 - Pavel a Edita Koriťákovi
 - úterý 16:00 až 18:00 - Pavel a Edita Koriťákovi
 - středa 17:00 až 19:00 - pokročilí - Patrik Gnida
 - čtvrtek 16:00 až 18:00 - Pavel a Edita Koriťákovi
 - pátek 15:30 až 17:30 - pokročilí - Patrik Gnida

Případné změny v časech i termínech tréninků nejsou vyloučeny!!!
O změnách budete včas informováni.

Tréninky vedou trenéři:

    Pavel Koriťák - trenér 4. třídy

    Edita Koriťáková - trenér 4. třídy

    Patrik Gnida - trenér 2. třídy

Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování
v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství smiley