Trénink

POZOR !!!   Hrací dny pro dospělé nemohou zatím probíhat.

Tréninky dětí a mládeže zatím probíhají online ve středu a v sobotu od 17:00 v rámci série online Grand Prix.

Tréninky dětí a mládeže bohužel začnou s největší pravděpodobností až po Novém roce a na leden musíme také posunout naše pravidelné vánoční setkání, které proběhne v sobotu 9.1.2021 od 9:30 do 12:00. Sraz bude v klubovně kde si rozdáme malé vánoční dárečky, popřejeme si do nového roku a poté v případě pěkného počasí si půjdeme zasportovat na Průchodku.

Tréninky vedou trenéři:

    Pavel Koriťák - trenér 4. třídy

    Michala Gvizdová - trenér 4. třídy

    Martin Valíček - trenér 4. třídy

    Patrik Gnida - kandidát mistra a trenér 3. třídy

    Karel Volek - trenér 2. třídy

    Richard Biolek ml. - mezinárodní mistr a trenér 2. třídy

    Richard Biolek st. - mezinárodní mistr a trenér 2. třídy

Kromě šachu vedou trenéři v rámci tréninku všechny děti také ke vzájemné úctě, přátelství a chování
v duchu fair play, které je za všech okolností nadřazeno vítězství smiley

- tréninky s Richardem Biolkem ml. a st. jsou pouze pro pokročilé šachisty, kteří trénují minimálně 2 roky

- tréninky s Patrikem Gnidou jsou pro mírně pokročilé a pokročilé a jsou zaměřeny na teorii zahájení a taktiku

- tréninky s Karlem Volkem jsou pro mírně pokročilé a pokročilé a jsou zaměřeny na všeobecné šachové znalosti

- tréninky s Pavlem Koriťákem jsou pro všechny a jsou zaměřeny na všeobecné šachové znalosti