Členské příspěvky 2024

- členové ročník 2006 a mladší - 500,-Kč

- členové studující ročník 1997 až 2005 let - 500,-Kč

- členové ročník 1960 a starší, důchodci a ZTP - 600,-Kč

- členové ročník 1961 až 2004 - 900,-Kč

Členské příspěvky na rok 2024 prosím uhraďte v termínu od 1.9.2023 do 31.01.2024
na účet Šachového klubu Jeseník číslo 104775468/0300.
Jako variabilní číslo uveďte prvních 6 čísel vašeho rodného čísla.

Pokud budete chtít přispět Šachovému klubu Jeseník nějakou částkou nad rámec členských příspěvků, pošlete prosím tyto peníze jako dar na stejný účet 104775468/0300 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte "dar" a Vaše jméno. K Vašemu daru Vám na vyžádání vystavíme darovací smlouvu. Děkujeme.